Bestuursnieuws

10-10: Altenatuur organiseert

1m

‘Vraag & Antwoord’ met Jeroen Bijleveld en JanDerk Stegeman

Wetenschappers over de energietransitie 
in Altena en de Wereld 
Fort Giessen, 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid)
19.30 uur inloop, aanvang 20 uur, einde 22 uur

Voor iedereen die wil weten hoe we er voor staan met het invoeren van schone energie op het Eiland Altena en in de wereld.

Jeroen Bijleveld (secretaris van twee landelijke klimaattafels en wetenschapper bij de Sociaal Economische Raad) en JanDerk Stegeman (lucht- en ruimtevaartwetenschapper en gespecialiseerd in de
werkelijke mogelijkheden van de energieomslag) geven na een korte inleiding antwoord op prangende vragen:

Waarom geen kernenergie? Wat is de goedkoopste manier voor een huishouden om mee te werken aan de energietransitie? Accu’s van elektrische auto’s vervuilen toch heel erg? Er kunnen toch nooit snel
genoeg e-auto’s worden gebouwd? Windmolens en zonnepanelen kunnen toch nooit genoeg elektriciteit geven? Waterstof is toch veel handiger dan zon en windenergie? Bedenk het maar, ook uw vragen zijn welkom 😉

Wethouder Roland van Vugt en beleidsambtenaar Mark Roza van Duurzaamheid zitten in het publiek om ook vragen te beantwoorden.

Ook de voorlopige uitslag van de Duurzaamheidsenquête Altena staat op de agenda. Vulde je de enquête nog niet in? Tot 3 oktober kun je via bijgaande link https://www.gemeentealtena.nl/duurzaam.html de vragenlijst invullen. Doen!