Gemeente

Altena’s Klimaatagenda: eerste ideeën om CO2-uitstoot te verminderen op een rij

1m

In juni presenteerde het college de langverwachte klimaatagenda voor Altena. Alles bij elkaar zo’n 40 maatregelen. Het idee erachter is dat de gemeente, samen met de inwoners, onze coöperatie en andere partijen aan de slag gaat om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. 

De lijst kwam tot stand tijdens twee inspraakrondes (‘klimaattafels’). Wij hebben dit traject van dichtbij gevolgd en waren blij met de grote opkomst, de nieuwe gezichten én de energie die er vrij kwam op deze avonden.

Enkele voorbeelden van maatregelen:

  • Stimuleren van lokale producten
  • Nieuwe gebouwen van de gemeente moeten energieneutraal zijn
  • Meer laadpalen voor elektrische auto’s
  • Geschikte bedrijfsdaken maximaal benutten voor opwek van zonne-energie
  • Klimaatbossen (nieuwe bossen die CO2 opnemen)
  • Zonnevelden voor grootschaliger opwek

De complete klimaatagenda kun je hier vinden en ben en je benieuwd naar hoe de raadsvergadering op 9 juli verliep: hier kun je de bespreking bekijken.

Van ons mag het allemaal wel sneller, maar deze klimaatagenda is een belangrijke stap in bewustwording. We zijn blij om concreet met elkaar aan de slag te gaan.