Uncategorized

Salderingsregeling gehandhaaft tot 2021

1m

De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar particulieren veel profijt van hebben, gaat pas in 2021 op de schop.

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar

Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer. Eind maart 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegtĀ hij energiecoƶperaties zoveel mogelijk te willen bedienen.

Lees hier de hele brief.