Landelijk nieuws

Je energieleverancier en jouw contract: de voorbereiding voor 2022.

2m

Heb je een energiecontract met variabele prijzen? Dan worden op 1 januari en 1 juli de prijzen standaard aangepast. Houd voor 1 januari 2022 rekening met een forse prijsverhoging.

Maar misschien kreeg je al een tussentijdse verhoging van je voorschotten. Mag dat zomaar? We vonden informatie bij DAS (rechtsbijstand) met antwoorden op een paar vragen; over wat je energiebedrijf wel én niet mag doen. En: wat gebeurt er als je energieleverancier failliet gaat? Wat gebeurt er als je als consument de energierekening niet meer kunt betalen?

  1. Kan mijn energiecontract eenzijdig worden opgezegd door mijn energieleverancier?

Sommige leveranciers zeggen de energiecontracten eenzijdig op, omdat zij in de financiële problemen raken door de hoge gasprijs. Dat mag in principe niet. Een energiecontract kan alleen eenzijdig worden opgezegd als voortzetting van het contract onredelijk en onaanvaardbaar is. Het is aan de rechter om dit te toetsen.

  1. Kan ik worden afgesloten als ik mijn energierekening niet betaal?

Als je de rekening niet kunt betalen, doe je er goed aan dit zelf direct bij de energieleverancier te melden. Indien je goed kunt onderbouwen waarom je de rekening niet kunt betalen, denken leveranciers vaak mee en treffen ze als dat kan een betalingsregeling. Als je een langere tijd in financiële nood verkeert en schulden hebt, kun je dit het beste melden bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Mogelijk kom je in aanmerking voor schuldsanering.

Een energieleverancier mag je niet zomaar afsluiten als je een rekening niet hebt betaald. Pas als je na herhaaldelijk waarschuwen niet hebt gereageerd, ook niet op de waarschuwing van de netbeheerder, kan de toevoer worden afgesloten. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of extreme kou, dan mag de toevoer niet worden gestopt.

  1. Kan mijn energieleverancier mijn energieprijs tussentijds verhogen?

Meestal passen de energieleveranciers in januari en juli hun tarieven aan. Bij variabele contracten is dat toegestaan. Je hebt immers geen vaste prijsafspraak. Dit is anders als je de prijs voor een aantal jaren hebt vastgezet. Als er sprake is van een extreem hoge gasprijs kan dat worden gezien als een bijzondere omstandigheid. Als dat zo is, mag de leverancier, ook bij een vast contract, eenzijdig aanpassingen doorvoeren. Hoe hoog de gasprijs moet zijn voordat er sprake is van een bijzondere omstandigheid valt niet te zeggen en zal door een rechter beoordeeld moet worden.

Past je energieleverancier de prijs aan terwijl je die hebt vastgezet voor een aantal jaren? Dan kun je daarover klagen bij je leverancier. Van belang is dan om te checken wat er precies is afgesproken en wat hierover in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden staat vermeld. 

  1. Waar heb ik recht op als mijn energieleverancier failliet gaat?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan niet ingrijpen in de financiën van een bedrijf, maar kan wel de vergunning intrekken als de leveringszekerheid in het geding is. De ACM moet er dan voor zorgen dat je bij een andere leverancier wordt ondergebracht. Meestal betaal je termijnen vooruit en die betalingen ben je dan vaak wel kwijt. Een faillissement van een leverancier kan dus nadelige financiële gevolgen hebben voor consumenten en bedrijven, bijvoorbeeld als zij nog geld tegoed hebben, of omdat zij meer moeten gaan betalen bij een andere leverancier na de verdeling.

Compensaties voor stijgende energieprijzen

Inmiddels heeft de Tweede Kamer een aantal maatregelen goedgekeurd om de stijgende energierekeningprijzen voor consumenten op korte termijn voor een deel te compenseren. De belangrijkste maatregel is het verlagen van de energiebelasting en verhoging van de korting op de energiebelasting. De voorgenomen stijging van 2 cent van de energiebelasting op gas gaat wel door. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt hierdoor zo’n 400 euro minder belasting dan in 2021.

Bronnen:
DAS en Milieu Centraal